23.7 C
Kyiv
Четвер, 18 Липня, 2024

Дмитро Кравченко про перспективи розвитку FINTECH технологій у сфері глобального ринку фінансово-інвестиційних послуг

Найпопулярніше

Kyiv
уривчасті хмари
23.7 ° C
23.7 °
23.7 °
58 %
1.3kmh
36 %
Чт
36 °
Пт
29 °
Сб
29 °
Нд
28 °
Пн
28 °
Дмитро Кравченко

Як новий термін у фінансовій індустрії, FinTech став популярним терміном, який описує нові технології, прийняті установами фінансових послуг. Цей термін охоплює широкий спектр методів, від захисту даних до надання фінансових послуг. Точна та актуальна обізнаність про FinTech має нагальний попит як для науковців, так і для професіоналів.

Ця робота спрямована на проведення огляду FinTech шляхом збору та перегляду сучасних досягнень, за допомогою яких пропонується теоретична основа FinTech на основі даних.

П’ять технічних аспектів узагальнено та залучено, які включають безпеку та конфіденційність, методи обробки даних, апаратне забезпечення та інфраструктуру, програми та керування, а також моделі обслуговування. Основними висновками цієї роботи є основи формування активних FinTech рішень.

Сучасний економічний розвиток FinTech-технологій супроводжується бурхливим розвитком ринку фінансово-інвестиційних послуг, які проявляються як збільшення кількості суб’єктів даного сегменту та укладених ними угод, так і зростанням видів фінансових інструментів, які використовуються на глобальному ринку.

Історія розвитку світових фінансових криз свідчить про те, що економічні системи різних країн мають тісні зв’язки на міжнародних фінансових ринках, через що такі кризи мають здатність швидко поширюватись у світових масштабах. В умовах глобалізації ринок FinTech у сфері фінансово-інвестиційних послуг є надзвичайно важливою складовою фінансової системи держави, від ефективності організації та рівня розвитку якої залежать злагодженість й успішність функціонування глобального фінансового ринку.

Ринок фінансово-інвестиційних послуг виступає з’єднувальною ланкою, яка покликана забезпечувати перерозподіл фінансових ресурсів та надавати фінансовим потокам вірний вектор руху. Наявність розвинутого і добре організованого ринку фінансово-інвестиційних послуг дозволяє капіталу швидко знайти найбільш прибуткові сфери його застосування. Тобто, даний сектор ринку підвищує мобільність капіталу, а отже –позитивно впливає на розвиток економіки.

Дослідження проблем становлення і функціонування FinTech у сфері фінансово-інвестиційних послуг в останні роки приділяється значна увага, як серед зарубіжних,так і вітчизняних науковців і практиків. Вагомий внесок у дослідження FinTech зробили такі науковці як, Я. Барберіс, Д. Дранове, М. Міллер, Х. Мінскі, Дж. Мунч, Г.Перот, Л. Хорнуф, М. Флеурі, М. Шмітт та багато інших.

Регулятивні питання щодо FinTech-розробок знайшли своє відображення у консультаційних документах Базельського комітету з банківського нагляду. Питання змісту фінансових технологій, їх класифікації, принципів і тенденцій розвитку глобального ринку фінансово-інвестиційних послуг, зокрема розглядаються у працях вітчизняних вчених. Сутність,роль та значення в економіці FinTech-технологій висвітлено у працях Балицька М.В.,Бухарін Г.О., Калашнікова Т.В., Семенога А.Ю., Юрчук М.П., Цирулик С.В., Мазаракі А.А. і Волосович С.В.

Постановка завдання визначає дослідження розвитку FinTech у сфері глобального ринку фінансово-інвестиційних послуг, висвітлення сучасних тенденцій розвитку FinTech індустрії в Україні та подальші перспективні шляхи. При написанні статті використано наукові методианалізу, порівняння, системний метод, структурно-функціональний метод тощо.

Результати. Застосування FinTech або фінансових технологій набуває все більшого поширення. Розвиток у цій галузі – досить позитивна річ, покликана спростити управління особистими фінансами та поліпшити фінансову грамотність.

Оскільки FinTech переживає свій неймовірний підйом, а його додатки дедалі більше стають частиною нашого повсякденного дня, тож варто розумітись на його основних тенденціях. FinTech можуть називати і галузь, де компанії використовують нові фінансові технології, щоб бути більш конкуренто здатними. Як результат, 82% традиційних фінансових організацій планують розширити співпрацю з FinTech – компаніями протягом найближчих п’яти років, побоюючись втратити клієнтів, якщо цього не зроблять.

Крім того, нещодавні дослідження намагалися знайти рішення для різних проблем FinTech. Наприклад, ряд останніх досліджень підкреслюють важливість розвитку безпеки та конфіденційності в сферах фінансових технологій. Статистичні звіти показують, що до 2020 року очікується, що інвестиції в кібербезпеку складуть 170 мільярдів доларів США. Згідно зі статистичними даними лише 35% компаній, які сильно покладаються на використання технологій для свого бізнесу, впевнені у своїй безпеці. Реальність така, що більшість сучасних установ фінансового обслуговування (FSI) застосовують технології, пов’язані з ІТ, для підтримки надання своїх фінансових послуг. Це явище спонукало нинішніх дослідників вирішувати існуючі кіберзагрози на багатьох рівнях протягом усього технічного процесу у фінансовій галузі, від приватного до державного секторів. Таким чином, збір останніх досягнень FinTech є необхідністю.

Враховуючи рушійну силу застосування FinTech, поточний розвиток FinTech в основному відповідає вимогам пропозицій фінансових послуг. Вирішальні проблеми FinTech можна класифікувати в різних ракурсах. З технічної точки зору питання FinTech можна класифікувати за п’ятьма основними технічними вимірами, включаючи безпеку та конфіденційність, методи обробки даних, апаратне забезпечення та інфраструктуру, програми та управління, а також моделі обслуговування.

Дослідження дотримується міждисциплінарного підходу до розуміння впровадження рішень FinTech у міжнародному контексті у сферах фінансів, технологій та поведінки споживачів. Крім того, він надає емпіричні докази щодо факторів, що впливають на впровадження FinTech, що розширює межі академічного фінансування, а також пропонує практичне розуміння розгалужень політики та фінансових установ, що працюють на міжнародних ринках. Оцінюючи та покращуючи нормативно-правову базу щодо впровадження фінансових технологій, політики та регулятори можуть забезпечити стабільність та цілісність фінансових ринків.

Інноваційні моделі обслуговування узгоджуються з підвищенням обчислювальної продуктивності та впровадженням мереж, таких як розумне місто та хмарні обчислення. Нарешті, один вимір, який пронизує всі інші виміри, – це питання безпеки та конфіденційності у FinTech. Проблеми безпеки та конфіденційності обмежують застосування підходів FinTech, тому потрібні відповідні рішення для забезпечення поставок інших технічних аспектів.

У цій статті ми прагнемо розглянути останні досягнення в цих вимірах. Фінтех створює нову парадигму, в якій інформаційні технології стимулюють інновації у фінансовій галузі. Фінтех рекламують як революційну інновацію, що змінює правила гри, здатну сколихнути традиційні фінансові ринки.

Розвиток Фінтех пов’язано і з цілим рядом ризиків для державного регулювання економіки: цифрова трансформація, змінюючи можливості організації, може виводити з-під державного нагляду численні сервіси. Так було з електронними грошима, платежами через телекомунікаційних операторів так відбувається і сьогодні – вмережевих спільнотах, що використовують криптовалюта. В умовах цифрової трансформації необхідна більш динамічна державна політика, і Фінтех тут може стати хорошим полігоном для пошуку нових форм регулювання, перш за все, пов’язаних із залученням бізнес-спільноти. Фінтех вже сьогодні використовує всі сучасні цифрові технології: штучний інтелект, технології роботи з великими даними, інструменти розподіленого реєстру, біотехнології. Тому його можна використовувати і як “полігон” для обкатки проривних технологій. Потрібна хороша теоретична платформа, в формуванні якої повинні взяти участь економісти, юристи, соціологи, з одного боку, і інженери, програмісти, «інформаційники», фахівці систем кібербезпеки – з іншого.

Теоретична платформа повинна розкрити поняття об’єктів і суб’єктів Фінтех, специфіку їх основних бізнес-моделей; особливості застосування і регулювання Фінтех в платіжній індустрії, в фінансуванні і кредитуванні; опис потенційних загроз, ризиків і можливостей подальшого розвитку Фінтех в світовій економіці; концептуальні підходи до правового регулювання Фінтех-сегмента і аналіз можливостей застосування кращих світових практик формування правового поля розвитку Фінтех. В даний час відсутність єдиного трактування та змістовного наповнення понять «криптовалюта» і «токен» в поєднанні з їх активним використанням стримує розробку адекватних регулятивних основ їх застосування в 29 практиці сучасної економіки, що може провокувати цілий ряд ризиків макромікрорівня. Важливою теоретичною проблемою є з’ясування економічної природи криптовалют, що вимагає звернення до проблем визначення сутності грошей і валюти (терміни «криптовалюта» або «цифрова валюта» похідні від них).

Fintech – це нова технологічна індустрія економіки, надбудова над фінансовою системою, яка спрощує її. З’являються додатки, сайти та інші технологічні рішення, які модернізують традиційні фінансові послуги: роблять консервативні банки більш інноваційними, взагалі відсувають банки від монополії на грошові операції, дозволяють укладати договори страхування і переводити гроші протягом пари хвилин, отримувати фінансування не в банках, а за допомогою краудфандінга, управляти фінансовими активами без участі людини за допомогою штучного інтелекту, оцінювати платоспроможність людей, зберігати гроші в електронних гаманцях.

В Україні у FinTech є одна особливість: відповідно до закону, тільки банки мають право залучати вклади або відкривати і вести поточні рахунки, випускати електронні гроші, а кредитувати можуть тільки банки або компанії, які мають ліцензію фінансової установи.

Зростання фінтехів викликало потрясіння в усталених сферах фінансового посередництва та традиційних ринків, при цьому дивовижні 88% фінансових установ визнають загрозу, яку представляє фінтех, особливо в особистих фінансах, платежах і переказах коштів. Фінансові установи повинні зміцнювати свої технологічні можливості та інвестувати уфінтех-рішення, щоб зберегти свої позиції на ринку. Ця зміна парадигми змусила традиційні інституції визнати руйнівний потенціал розвитку фінансових технологій і розробити заходи для виживання.

Існують обмежені знання щодо факторів, що впливають на впровадження фінтех у підприємствах країн, що розвиваються. Крім того, у поточній системі фінансових послуг впровадження фінтех-технологій стало критичною стратегічною вимогою для фінансових організацій.

Цей перехід підживлюється декількома сильними силами, такими як необхідність підтримувати конкурентоспроможність на ринку, що швидко розвивається, прагнення до досконалості в роботі та здатність задовольняти мінливі потреби та очікування клієнтів. У цій галузі, яка постійно змінюється, надзвичайно важливо розуміти фактори, які впливають на те, як організації, що надають фінансові послуги, використовують фінтех-технології. Світ став свідком безпрецедентної еволюції фінансових технологій, але переважно в розвинених країнах.

Схоже, фінтех-революція в цих країнах йде по шляху, і глобальне законодавство має на меті надавати повні онлайн-послуги в майбутньому. Роль фінансових технологій нещодавно розвинулася та поширилася на країни, що розвиваються, і ці країни визнають вирішальну роль, яку фінансові технології відіграють у досягненні цілей політики. Фінансові послуги та банківський сектор у країнах, що розвиваються, адаптуються та розвиваються, використовуючи цифрові технології в Інтернеті, як показує фінтех, відкриваючи нові бізнес-моделі та послуги.

Сьогодні FinTech застосовується для грошових транзакцій, укладення договорів страхування, віддаленого управління активами, зберігання коштів на електронних гаманцях, отримання кредитів без допомоги банків. Однією з проблем, що викликає занепокоєння, є взаємозв’язок між руйнуванням фінансових технологій і неправильним розподілом капіталу. Проривний характер Fintech кидає виклик традиційній структурі самого фінансового посередництва. Це вимагає прийняття інноваційної точки зору, щоб зрозуміти цю динаміку, зокрема, враховуючи потенційні нелінійні ефекти та просторовий вплив цих досягнень на розподіл капіталу між регіонами.

Одним з найважливіших факторів розвитку сфери Fintech, є, безумовно, інтелектуальний капітал і формування кваліфікованої команди учасників Fintech – проєкту й інших учасників, які будуть забезпечувати допоміжні аспекти реалізації Fintech -продуктів. З цією метою доцільним є впровадження відповідних ініціатив зі створення акселераторів, бізнес-інкубаторів, технологічних парків, що сприятиме динамічному розвитку сфери Fintech.

Отже, можна виокремити такі чинники розвитку Fintech, зокрема:

–  «сприятливе нормативно-правове і регуляторне середовище;

–  створення інфраструктури для стимулювання динамічного розвитку;

–  забезпечення доступу до інвестицій та реалізації стартапів;

–  наявність відповідного інтелектуального потенціалу»

Становлення FinTech закріплено низкою різноманітних ініціатив та заходів Національного банку України, наприклад Стратегією розвитку фінтеху в Україні до 2025 року. Загалом, інновації в галузі фінтех це безперервний процес. Практично кожного місяця, ринок створює та пропонує нові фінансові рішення для покращення досвіду клієнта у взаємодії з банками. Банки, у свою чергу, використовують такі послуги, щоб зберегти клієнтів та залучати нових. Розвиток будь-яких технологій, так чи інакше впливає на фінансовий сектор і інтеграція фінансових послуг з іншими секторами економіки, інколи, розмиває кордони між фінансовим та іншими сегментами економіки.

В Україні ми спостерігаємо плавну і закономірну цифрову еволюцію.

Український банкінг декілька останніх років запроваджує цифрові рішення для своєї сфери, які вже стали звичними для українського клієнта, наприклад: відмова від фізичних відділень, кастомізація і персоналізація, застосування чат-ботів для операцій з клієнтом. Цифровізація також приносить переваги для самих банків. Банки активно розробляють та впроваджують цифрові послуги, такі як: мобільні додатки, онлайн-банкінг та чат-боти, що спрощує взаємодію з клієнтами та надає їм доступ до фінансових послуг у будь-який час та в будь-якому місці. Багато банків зменшують кількість фізичних відділень або розглядають перехід до концепції “фізичних відділень майбутнього”, які обслуговують клієнтів у новому форматі, де акцент зроблений на цифрових технологіях та консультаціях. Впровадження цифрових технологій дозволяє банкам оптимізувати свою діяльність, зменшити витрати на обслуговування клієнтів та оптимізувати бізнес-процеси.

Одна з найочевидніших відповідей на запитання вказуватиме на те, що самі фінтех засновані на основах інновацій. Фінтех – це сектор, що радикально розширюється, здатний досягти майже 31,5 мільярда доларів до 2026 року. Внесок найпопулярніших інноваційних фінтех-інновацій виявився корисним для переосмислення застосування технологій у фінансах. Десять років тому дискусії навколо фінансових технологій обмежувалися використанням кредитних карт і розвитком онлайн-банкінгу. Тепер фінтех зосередив увагу на таких важливих аспектах, як доступність банківських послуг, захист від посередників і стійкість до цензури.

Наслідком розвитку FinTech будуть передусім еволюційні зміни глобального фінансового сектору. FinTech здатен вирішувати поточні проблеми ринку фінансових послуг, у результаті чого має трансформуватися нормативно-правове регулювання розвитку ринку фінансових послуг, щоб не допустити неконтрольованих ситуацій у фінансовій системі внаслідок посилення впливу фінансових та операційних ризиків.

Висновки. Останнім часом ринок фінансових технологій розширюється швидкими темпами, а нові інноваційні досягнення стимулюють розвиток галузі.

Фінансова індустрія потребує серйозної трансформації з різних причин, включно з доступністю фінансових послуг. Загалом, за умови якісного та кількісного розвитку, фінтех-галузь в Україні здатна кардинально змінитися існуюча організаційна та інституційна структура фінансово-кредитну систему в майбутньому. Слід зазначити, що стабілізація економіки, оновлення законодавчої бази та впровадження нових технологій у діяльність в традиційні кредитні установи можуть мати сприятливий ефект на швидке зростання фінансових технологій, та будь-яку іншу високотехнологічну галузь в Україні.

Експерт в галузі FinTech, Дмитро Кравченко.

Інші новини

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

введіть свій коментар!
введіть тут своє ім'я

Останні новини