Національний банк перезапускає колегіальний орган, що здійснює оверсайт індикаторів грошового та валютного ринків


Із 18 серпня 2023 року почала функціонувати Рада оверсайту індикаторів грошового та валютного ринків України (далі – Рада). До складу цього колегіального органу входитимуть не лише працівники центрального банку, а й зовнішні члени, яких рекомендуватиме Контактна група грошового та валютного ринків. Рада замінить Комітет оверсайту індикаторів грошового та валютного ринків України (далі – Комітет). 

Відповідна зміна відбулася у межах реформування та оптимізації системи колегіальних органів НБУ. Після формування складу Ради відновиться активна робота НБУ в частині удосконалення індикаторів (бенчмарків) грошового та валютного ринків (далі – ІГВР). Відповідну роботу було тимчасово призупинено на початку повномасштабної війни з огляду на те, що ресурси НБУ концентрувалися довкола вирішення критичніших завдань. 

Функції та повноваження Ради будуть аналогічними тим, що раніше були у Комітету. Завданням Ради є опрацювання та обговорення питань, пов’язаних із визначенням, розрахунком та оприлюдненням ІГВР. Серед них: 

  • оцінка репрезентативності ІГВР;
  • визначення та коригування методики ІГВР;
  • нагляд за системою внутрішнього контролю;
  • політика поводження з помилками;
  • розгляд результатів аудиту;
  • запобігання конфлікту інтересів;
  • розгляд претензій;
  • нагляд за контролем якості даних; 
  • відповідність ІГВР принципам IOSCO. 

Рада є консультативним органом. Будь-які рішення щодо ІГВР ухвалює Правління НБУ.

Положення про Раду оверсайту індикаторів грошового та валютного ринків України затверджено рішенням Правління Національного банку України від 17 серпня 2023 року № 288-рш, що набрало чинності з 18 серпня 2023 року.


Leave a Reply

Discover more from UA2DAY

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading