Верховний Суд: заниження категорії складності об’єкта будівництва становить небезпеку для життя та здоров’я людей

Верховний Суд висловився стосовно відсутності у виконавчого органу місцевого самоврядування повноважень щодо здійснення архітектурно-будівельного контролю на об’єктах будівництва, що відносяться до V категорії складності.

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду переглянув у касаційному порядку адміністративну справу за позовом приватного акціонерного товариства (далі також – товариство, позивач) до Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові (далі також – Інспекція ДАБК, відповідач), третя особа: Державна архітектурно-будівельна інспекція України (далі також ДАБІ України, третя особа), про визнання протиправними та скасування постанов та припису.

Суть цієї справи полягає у тому, що Інспекція ДАБК провела на об’єкті будівництва, замовником якого виступає позивач, перевірку дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів, та виявила низку порушень, що зафіксовані в акті перевірки. У подальшому відповідачем винесено припис про усунення порушення вимог містобудівного законодавства та постанови про накладення на позивача штрафу, які й стали предметом оскарження у цій справі.

В обґрунтування позовних вимог товариство зазначило, що відповідач згідно з пунктом 7 частини першої статті 7 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» не мав права здійснювати контроль у сфері містобудівної діяльності щодо об`єкта будівництва V категорії складності, до якої належить об’єкт будівництва, щодо якого проведено контроль.

Судами першої та апеляційної інстанцій адміністративний позов задоволено. Суди виходили з того, що відповідач як виконавчий орган Львівської міської ради при здійсненні державного архітектурно-будівельного контролю у формі проведення позапланової перевірки дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил товариством щодо будівництва об`єкта, який належить до V категорії складності, діяв поза межами своїх повноважень, передбачених статтею 7 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Верховний Суд погодився з такими висновками судів першої та апеляційної інстанцій, касаційну скаргу Інспекції ДАБК залишив без задоволення, а судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій залишив без змін.

Колегія суддів Касаційного адміністративного суду виходила з того, що згідно з частиною першою статті 7 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (у редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин) було встановлено обмеження щодо здійснення виконавчими органами сільських, селищних міських рад державного архітектурно-будівельного контролю за дотриманням законодавства у сфері містобудівної діяльності залежно від категорії складності об`єкта будівництва. Зокрема, такий контроль щодо усіх об`єктів V категорії складності в межах населених пунктів міг здійснюватися виключно центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.

Суди першої та апеляційної інстанцій встановили, що відповідно до висновку, складеного експертом Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз за результатом проведення судової будівельно-технічної експертизи, існує можливість одночасного перебування на об`єкті більше 400 осіб, а саме – 408 осіб, і це свідчить про те, що він відноситься до найвищої – V категорії складності.

Крім того, судами попередніх інстанцій було взято до уваги Розрахунок класу наслідків (відповідальності) та категорій складності об`єкта будівництва, зроблений ДП «Західний експертно-технічний центр Держгірпромнагляду» та затверджений замовником будівництва та директором підприємства, що здійснює авторський нагляд. Цей розрахунок відображає аналогічні висновки тим, що містяться у висновку експерта

Враховуючи вищевикладене, Верховний Суд погодився з судами попередніх інстанцій про перевищення відповідачем повноважень під час здійснення перевірки на об’єкті будівництва, що за класом наслідків належить до V категорії складності, проте зауважив, що визнання протиправними результатів проведеної перевірки у зв`язку з перевищенням повноважень Інспекцією ДАБК не позбавляє права уповноважений орган провести державний архітектурно-будівельний контроль на вказаному об`єкті у межах повноважень, визначених частиною першою статті 7 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» у чинній редакції.

На цій підставі Верховний Суд сформулював правовий висновок про те, що заниження категорії складності об`єкта будівництва становить небезпеку для життя та здоров`я людей, оскільки законодавчі вимоги до проєктування, проведення експертизи проєктної документації для будівництва об`єктів, які належать до найвищої – V категорії складності, відрізняються від тих, що висуваються до проєктування об`єктів, що належать до нижчих категорій. Недотримання таких вимог може мати негативні наслідки для міцності об`єкта будівництва, стійкості конструкції, пожежної безпеки та інших характеристик об`єкта будівництва.

Постанова Верховного Суду від 24 листопада 2021 року у справі № 464/8031/16-а.

Leave a Reply

spot_img